Referenties Visie wordt werkelijkheid

Berend Lugies, bestuurder van Zorggroep Plantein had al jaren geleden ideeën over kleinschalige voorzieningen voor de huisvesting en verpleging van dementerende ouderen. Onder andere in De Waterman in Sneek is zijn visie werkelijkheid geworden. Of deze visie voor de toekomst ook nog houdbaar is, is nog maar zeer de vraag.

“Het verbeteren van de privacy van cliënten en groepswonen in een zo normaal mogelijke setting waren belangrijke uitgangspunten bij de planvorming van De Waterman. Groepen van 6 tot 8 bewoners met ieder een eigen voordeur, zit-/slaapkamer en sanitair.” Berend Lugies is aan het woord over zijn visie voor het huisvesten van zijn cliënten. “Zo kunnen bewoners -in samenhang met de verpleging- zoveel als nog mogelijk zelf vorm geven aan hun dagelijkse leven. Dat vinden we heel erg belangrijk.” De Waterman huisvest vier van deze woongroepen op de eerste twee verdiepingen. “De combinatie met 20 reguliere huurappartementen op de vijf bovenliggende verdiepingen is erg bijzonder”, vindt Lugies.

 Door de huidige ontwikkelingen in de zorg is de toekomst voor zorginstellingen onzeker. De door de overheid ingezette scheiding van wonen en zorg, heeft gevolgen voor het vastgoed. Lugies: “Uitbreiding zal hoofdzakelijk in de extramurale sfeer plaatsvinden, waarbij we alleen zorg bieden en geen huisvestiging meer. De intramurale capaciteit neemt op termijn af,  zo lijkt het nu, ook voor de zwaardere cliënten.” Plantein heeft als beleid het eigen vastgoed te combineren met het huren van vastgoed: “We hebben daarmee een basis aan vastgoed en daarnaast creëren we meer flexibele capaciteit via huur. ”De Waterman huurt Plantein van Accolade en is een flexibel gebouw. In het ontwerp is rekening gehouden met de mogelijkheid in de toekomst deze zorgwoningen weer om te bouwen tot normale huurwoningen.

 “Je ziet op dit moment, als gevolg van het overheidsbeleid, dat vernieuwingen in de intramurale zorg nu uitblijven. Er ontstaan wel allerlei initiatieven maar de regie mist.” Berend Lugies verwacht dan ook dat er door het regeerakkoord weer nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvormen in het veld zullen ontstaan.

 Fooq realiseerde De Waterman in opdracht van Accolade. Meer informatie over De Waterman. 

Deel dit artikel op:

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren.

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.