Referenties Voorbereiding ‘Blauwe Flat’-locatie in volle gang!

Voor buitenstaanders lijkt de locatie van de gesloopte ‘Blauwe Flat’ aan de Furmerusstraat in Sneek er rustig bij te liggen. Maar schijn bedriegt. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe invulling voor deze locatie. Na een lang voortraject, waarin vele partijen meedachten en –praatten, hebben de gemeente en Accolade deze zomer een intentieovereenkomst ondertekend.

“Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de stedenbouwkundige invulling, wie welke werkzaamheden uitvoert, wanneer ze plaatsvinden en wat de kosten daarvan zijn”, vertelt projectmanager Enno Feenstra van Fooq. “Het is aan ons dit allemaal in goede banen te leiden en te zorgen dat de voortgang erin blijft!”

Al vanaf het begin betrok Accolade Fooq bij dit project. Aanvankelijk wilden zij de flat grondig renoveren, maar uiteindelijk werd besloten de flat te slopen en een nieuw plan voor deze plek te ontwikkelen.

Woonbehoefte

In de opdracht gaf Accolade haar woonbehoefte voor deze locatie aan. Globaal noemde ze aantallen, woningtypes en enkele andere eisen. “Wij hebben er vervolgens voor gezorgd dat het programma van eisen zo goed mogelijk doorvertaald is in een stedenbouwkundig plan. Dit betekent intensief overleg met alle betrokken partijen, zoals de opdrachtgever, architect, gemeente, het waterschap en de provincie”, vertelt Enno. “De uitdaging is binnen de gestelde kaders het maximale eruit te halen!”

Stedenbouwkundig plan

In het vastgestelde stedenbouwkundig plan staat nu precies aangegeven waar welke woningen komen, hoe het parkeren geregeld is en aan welke beeldkwaliteitseisen de te bouwen woningen moeten voldoen. “Tegelijkertijd kijken wij naar wat financieel en fiscaal aantrekkelijk is voor de woningcorporatie”, zet Enno uiteen. “Dat heeft er hier toe geleid dat de gemeente de grond bouw- en woonrijp gaat maken.

Projectmanagement

Om de plannen daadwerkelijk te kunnen realiseren is eerst een wijziging van het bestemmingsplan nodig, weet Enno. “Daarvoor hebben wij inmiddels de wijzigingsprocedure voor het bestemmingsplan in gang gezet. Parallel bekijken wij hoe we het aanbestedingsproces vorm gaan geven en wanneer dit moet plaatsvinden om overall een optimale doorlooptijd te realiseren. Want het is onze taak alle betrokken partijen aan te sturen, zodat dit totale proces binnen de tijd en binnen het budget gerealiseerd wordt.”

Gerelateerde artikelen:
Spectaculaire sloop Furmerusflat Sneek

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie