Waarom kiezen we voor Design & Build?

Woningstichting Kennemer Wonen uit Alkmaar kiest voor het werken met Design & Build vanuit een breder strategisch perspectief. Naast het starten van het eerste project wordt deze methodiek breed in de organisatie geïntroduceerd. Dick Tromp, directeur-bestuurder van Kennemer Wonen vertelt waarom Design & Build past bij de beleidskeuzes van de corporatie.

Strategisch plan als basis

Het Heer Derckplantsoen is het eerste project dat Kennemer Wonen met Design & Build realiseert. “De basis van onze keuze voor deze aanbestedingsvorm is ons strategisch plan. We willen sneller, goedkoper en betaalbaarder bouwen”, zegt Tromp. Kennemer Wonen wil niet voor ieder project het wiel opnieuw uitvinden. Tromp vervolgt: “We gaan uit van woningtypen die passen bij de vraag van grote klantengroepen. Nu en in de toekomst. Hiervoor willen we meer gebruik maken van efficiënte en bewezen bouwsystemen. En natuurlijk creativiteit uit de markt. Daarnaast komen de ontwerp- en bouwrisico’s binnen deze contractvorm bij de bouwer te liggen.”

D&B organisatiebreed

De keuze voor Design & Build gaat verder dan dit project alleen. Deze werkwijze past ook goed binnen de bredere organisatiethema’s die bij Kennemer Wonen spelen.

Op de vraag waarom men voor Fooq heeft gekozen, antwoordt Tromp: “Fooq heeft veel ervaring met deze manier van werken. Ze organiseren voor ons een zorgvuldige uitvraag en een transparante beoordeling van de aanbiedingen. Daarnaast introduceren zij Design & Build breder in de organisatie en leiden medewerkers op om met deze methodiek te werken”.

Scherp houden

Over de samenwerking met Fooq zegt Tromp dat hij het belangrijk vindt dat het project goed ‘in control’ is. “In dit project, met een lange voorgeschiedenis, boeken we nu snel resultaat. Zo is recent de eerste fase van de aanbesteding, de préselectie, afgerond”, vervolgt hij. “Daarnaast creëert Fooq draagvlak voor deze methodiek met diverse presentaties aan alle geledingen binnen de organisatie. Ook komen ze met innovatieve oplossingen op het gebied van verduurzaming van onze woningvoorraad. Zij houden ons als corporatie scherp om na te blijven denken over nieuwe oplossingen”.

Meer informatie: Enno Feenstra

Gerelateerde artikelen:

Design en Build, Harlem shake of Argentijnse tango
Optimale voorbereiding bij aanbesteding D&B
Goed opdrachtgeverschap bij aanbesteding D&B
Gevolgen failliete aannemer bij Design & Build
Efficiencyslagen in de vastgoedkolom

Deel dit artikel op:

Reacties