Referenties Wat leerde Anna Paulowna van haar eerste keer UAV-GC?

Woningbouwvereniging Anna Paulowna heeft eind januari het bouwcontract in haar eerste Design & Build-traject ((UAV-GC) ondertekend. Ze leerde veel en kijkt al vooruit naar het eerstvolgende project: eveneens sloop- nieuwbouw ineen. “De intentie is ook dan voor Design & Build te kiezen”, zegt Hoofd Wonen Dennis van der Lee.

Die beslissing moet weliswaar nog worden genomen. Toch ziet Van der Lee diverse voordelen van deze andere manier van werken ten opzichte van traditioneel bouwen. “Design and Build (D&B) ontzorgt. Je legt het initiatief meer bij de aannemer neer. Die krijgt daardoor volop ruimte om het project conform de gestelde vraagspecificatie vorm te geven. Je haalt de kennis daar, waar het zit. Daarbij worden de partijen niet alleen beoordeeld op prijsniveau, maar ook op andere toetsingscriteria. Dat maakt het traject interessanter.”

Intensief voortraject

Daartegenover staat volgens Van der Lee een intensief intern voortraject voor de woningbouwvereniging zelf. In de vraagspecificatie moet zij immers op hoofdlijnen aangeven wat de prestatie-eisen en randvoorwaarden zijn. Ook het budget moet bekend zijn. Alle afdelingen spelen daarin dus een rol. “Niet alleen de technische”, benadrukt Van der Lee. Financiën, Wonen, Vastgoed; moeten ook een steentje bijdragen. “Iedereen raakt daardoor meer betrokken bij het project.”

Leermomenten

Een aantal leermomenten waren er wel, blikt Van der Lee terug. Als hij straks voor het project aan de Smidsweg in Anna Paulowna weer D&B inzet, vraagt hij de aannemers bijvoorbeeld zeker om een meerjaren onderhoudsplan. “Dat hebben wij nu niet gedaan, maar voor een goede keuze is het toch ook belangrijk te weten hoe de inschrijvende partij het meerjaren onderhoud van zijn product denkt vorm te geven.”

Meer interne afstemming

“Daarnaast vinden wij dat wijzelf nóg intensiever met elkaar om de tafel moeten gaan. Meer gebruik moeten maken van elkaars kennis, waarbij de huurder centraal staat. De regels vanuit de overheid veranderen ook steeds. Neem het passend toewijzen. Dit heeft invloed op onze plannen. Als iedere afdeling meedenkt en meepraat, wordt het beste resultaat behaald. Dat vraagt nog meer interne afstemming én betrokkenheid. We maken het echt samen!”

Beter selecteren

Een derde punt waarin Van der Lee wil bijsturen, is de selectie van aannemers. Nu haakte één aannemer al na een maand af. “Het door ons gevraagde type woning paste (toch niet) in hun standaardproduct(ie). Een volgende keer nodigen wij daarom liever zes partijen uit voor een presentatie, waaruit we dan de drie of vier meest geschikte kandidaten selecteren. Zo’n presentatieronde hebben wij nu niet gedaan. Wel tussentijds, zodat wij konden bijsturen, maar uiteindelijk is de eindpresentatie dan heel beslissend. Wie het beste voldoet aan de vraagspecificatie, wordt het.”

Loslaten en vertrouwen

“Het ontzorgen wat je bij D&B ziet, is een voordeel, maar betekent ook dat je moet durven loslaten. De prestatie-eisen kun je alleen op hoofdlijnen omschrijven met daarin wat je wel en wat je niet wilt. Wanneer de vraagspecificatie goed in elkaar zit en de partijen hun eigen visie daarop mogen geven, profiteer je optimaal van de kennis en kunde uit de markt. Loslaten en het vertrouwen geven dus. Maar dan moet je wel vooraf goed selecteren.”

Gerelateerde artikelen:
Hoe integreer je D&B binnen je corporatie?
Waarom kiezen voor D&B?
Optimale voorbereiding bij D&B

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie