Referenties Wierden en Borgen wil bewoners meer betrekken bij versterken en verduurzamen

“De bewonerscommunicatie moet nóg beter en wij moeten een andere oplossing voor de wisselwoningen bedenken. Maar als ik alle omstandigheden meeneem, waarin wij de afgelopen periode hier in Groningen huurwoningen hebben versterkt en verduurzaamd, vind ik dat wij, het Centrum Veilig Wonen, aannemers en corporaties, best trots mogen zijn op het resultaat. De bewoners zijn ook blij met hun nieuwe woning.”

Aan het woord is André Westerveld, manager Woondiensten bij Wierden en Borgen. Van de 23 woningen die net voor Kerst werden opgeleverd, nam zijn woningstichting er negen voor haar rekening. In totaal doet zij in deze eerste pilot van Centrum Veilig Wonen mee met 65 woningen. In april moeten die klaar zijn. De coördinatie en afstemming binnen de driehoek Centrum Veilig Wonen, aannemers en de acht betrokken woningcorporaties ligt bij Fooq.

Doorstart

Na deze eerste pilot (fase 1a genoemd, welke in totaal 150 woningen beslaat) wil Wierden en Borgen er na de doorstart (fase 1b – 1650 woningen) nog eens ruim 600 aanpakken. ”Wij willen het liefst zo snel mogelijk de woningen veiliger maken”, vervolgt Westerveld. “De bewoners vinden dat ook belangrijk.”

“Maar wij merkten de afgelopen maanden ook dat de impact van de verbouwingswerkzaamheden op de bewoners groot is. Natuurlijk verschilt het per persoon, maar duidelijk werd wel dat het versterken én verduurzamen echt overlast geeft.”

Hoge tijdsdruk

Westerveld vermoedt dat dit ook te maken had met de hoge tijdsdruk die op deze eerste fase zat. “En ondertussen had niemand ervaring met projecten waarbij woningen zowel versterkt moesten worden als verduurzaamd. Iedereen moest kijken hoe al die activiteiten in elkaar zouden grijpen. Daardoor is er heel lang gepraat over de techniek en logistiek. Maar je moet natuurlijk niet de bewoners vergeten!”

“Nogmaals, ik denk dat wij gezien de omstandigheden en kijkend naar het eindresultaat, het nog altijd goed hebben gedaan. Zeker ook dankzij de aannemers. Zij hebben er alles aan gedaan om met ons de bewoners zoveel mogelijk te ontzorgen. Maar een volgende keer willen wij de bewoners toch vroeger en meer betrekken bij de planvorming en ook meer de regie geven!”

Wisselwoningen

Een ander aandachtspunt in de doorstart naar fase 1b is voor Wierden en Borgen het fenomeen wisselwoning. Bewoners hadden de keuze om tijdens de drie weken verbouwing thuis te blijven of tijdelijk naar een wisselwoning te gaan. Bijna de helft koos voor een wisselwoning.  “En nu ging het dus nog ‘maar’ om 65 woningen”, stelt Westerveld. “Zo nu en dan leverde dat al wat logistieke afstemmingsproblemen op. Als wij straks meer dan 600 woningen gaan doen, hebben wij dus een grotere capaciteit nodig. Maar je wilt niet teveel woningen als wisselwoning uit de woningmarkt onttrekken. Daarmee zou je de lokale woningmarkt op slot zetten. Hoe wij dat gaan oplossen, moeten wij nog bekijken.”

 

Gerelateerde artikelen:
Fooq start projectbureau huurwoningen bevingsgebied voor Centrum Veilig Wonen
Corporaties bevingsgebied zetten in op versterken en verduurzamen
Stichting Uithuizer Woningbouw maakt zich op voor pilot versterken en verduurzamen
23 huurders aardbevingsgebied vieren kerst in versterkt en verduurzaamd huis

Deel dit artikel op:

Reacties

Meer impressies van dit project

Extra informatie