Woonzorgatlas Fryslân brengt regionaal zorgvastgoed in kaart

Aanleunwoningen moeten beter inspelen op de behoeften van ouderen. De woningen gaan nu gebukt onder het oude imago en zijn daardoor vaak wat moeilijk te verhuren. Maar courant zijn zij zeker nog! Volgens Woonzorgatlas Fryslân zit het ‘verzorgd wonen’ alleen in een overgangsfase. “Na 2020 zal deze vraag toenemen en daarmee de vraag naar aanleuningwoningen”, voorspelt Norbert Beukers, die namens Accolade in Woonzorgatlas Fryslân zit. “Corporaties moeten dan wel iets doen aan het imago, het zorgconcept, de kwaliteit, de marketing en het verhuurproces.”

Het is één van de conclusies die Woonzorgatlas Fryslân trekt na onderzoek op de regionale zorgvastgoedmarkt. Daartoe leverde het Fries Sociaal Planbureau demografische cijfers aan en vier Friese corporaties (Accolade, WoonFriesland, Elkien en De Bouwvereniging) de gegevens over hun woningvoorraad. Het doel is uiteindelijk de totale markt van zorgwoningen in kaart te brengen. Nu bestrijkt het project, dat wordt uitgevoerd onder de paraplu van Platform GEEF, 70% van het zorgvastgoed bij corporaties in Friesland. Natuurlijk hoopt Beukers ook de rest in beeld krijgen, inclusief de voorraad bij zorgorganisaties zelf. “Dan komt de Woonzorgatlas echt tot zijn recht en kunnen gemeentes, zorgorganisaties en corporaties hun beslissingen over het zorgvastgoed beter afwegen.”

Verzorgd wonen

Woonzorgatlas Fryslân onderscheidt daarbij drie segmenten: ‘beschermd’, ‘verzorgd’ en ‘geschikt wonen’. Bij ‘verzorgd wonen’ denkt zij aan aanleunwoningen. Daarin is dus voldoende aanbod. De vraag blijft op dit moment alleen achter. “Het gaat om mensen met een lichte zorgvraag (ZZP 1 t/m 3)”, zet Beukers uiteen. “Zij woonden tot voor kort in verzorgingshuizen. Nu kan dat niet meer. Voor hen zijn de aanleuningwoningen uitermate geschikt. Maar dat heeft tijd nodig. Zij kiezen er nu nog voor om in hun huidige – vaak niet optimale – woning te blijven.”

Beschermd wonen

Op het gebied van ‘beschermd wonen’ maakt Woonzorgatlas Fryslân zich zorgen over de woningen voor complexe zorg, met name op kleine schaal. Als de huidige huurcontracten met deze zorgorganisatie aflopen, bestaat het risico dat ze afhaken om redenen van efficiëntie en betaalbaarheid. “Met name complexen met tien tot vijftien woongelegenheden krijgen hiermee te maken”, vertelt Beukers.

Geschikt wonen

‘Geschikt wonen’ kent meer opties. Deze woningen voor minder mobiele mensen kunnen overal staan. Op basis van de huidige cijfers lijkt de vraag hiernaar enorm toe te nemen in de komende jaren. Toch houden de Friese corporaties er rekening mee dat dit meer een theoretische vraag is. “In de praktijk zien wij het nog niet”, vertelt Beukers. “Veel mensen in deze doelgroep wonen namelijk in koopwoningen. In de praktijk zien wij dat zij daar zo lang mogelijk blijven wonen. Ze passen eventueel het huis aan, maar maken dus niet zo snel de overstap naar de zorgvastgoedmarkt.”

Voldoende ruimte?

Toch moeten corporaties wel alert zijn, zo laat Woonzorgatlas Fryslân zien. ‘Geschikte woningen’ zijn nu namelijk nog vaak verhuurd aan mensen die helemaal géén fysieke beperking hebben. “Bij mutaties moeten corporaties deze heel gericht gaan aanbieden”, zegt Beukers. “En nog eens kritisch naar de woning kijken. Is er echt voldoende draairuimte voor een rollator? Zijn er drempels? Soms zijn de huizen in de jaren zestig of zeventig gebouwd. Tegenwoordig stellen wij dan toch andere eisen.” Meer weten? Download nu het rapport.

Gerelateerde artikelen
Veranderde kijk van Alliade op zorgvastgoed
Plantein en Tellens werken aan nieuwe concepten toekomstig vastgoed
Corporaties en zorginstellingen moeten krachten bundelen
Sint Theresia klaar voor ontwikkelingen wonen-zorg

 

 

Deel dit artikel op:

Reacties