Referenties WoZoCo Anna Paulownastraat

In januari 2010 heeft Zorggroep Plantein het kleinschalige woongebouw aan de Anna Paulownastraat in Sneek in gebruik genomen. Dit is door Fooq in nauwe samenwerking met hen ontwikkeld voor opdrachtgever Accolade. De bouw was in februari 2009 gestart en werd in oktober door aannemer van Wijnen ruim binnen de geplande bouwtijd afgerond. Daarna heeft Plantein enkele maanden gewerkt aan de verdere inrichting en aankleding van het gebouw en de daadwerkelijke verhuizing.

Er zijn twee groepen van 8 cliënten van Plantein in gehuisvest die 24-uurs zorgbegeleiding krijgen. Het zijn dementerende ouderen, die hier in een zo normaal mogelijke, huiselijke sfeer kunnen wonen. Iedere bewoner heeft een appartement met eigen sanitaire ruimte en een kitchenette. Daarnaast is er per groep een ruime gemeenschappelijke woon- en eetkamer aanwezig waarin de bewoners zoveel mogelijk actief betrokken worden bij allerlei zaken, zoals bijvoorbeeld het eigen eten klaarmaken.

Om de integratie in de wijk te bevorderen is bij het ontwerp door architect Arjan Hebly bewust gekozen voor de uitstraling van een blok reguliere rijwoningen die goed aansluiten bij de omringende bebouwing. Hiermee wordt voorkomen dat het beeld van een ‘zorginstelling’ wordt opgeroepen.

Plantein heeft aangegeven uiterst content te zijn met het nieuwe onderkomen en zeer positieve reacties van de cliënten en hun familie te hebben ontvangen. Ook de buren uit de wijk reageren positief en er hebben zich zelfs spontaan vrijwilligers gemeld om mee te helpen bij activiteiten met de bewoners. Over en weer is men al ‘op de koffie’ uitgenodigd.

Kunstenares Merel Visser uit Sneek heeft in de maand december in het trappenhuis op de hoek met de Bourbonstraat een grote muurschildering aangebracht. Ze heeft een levensboom geschilderd, met takken die de vier seizoenen in de natuur en de levensfasen van de mens symboliseren. In deze boom vinden allerlei dieren bescherming en beschutting. Het kunstwerk is al van verre te zien, vooral in het donker. Dat was ook de bedoeling want daarmee is het niet alleen een geschenk aan de bewoners van Plantein, maar ook aan de buurt.

Deel dit artikel op:

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren.

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.