Referenties Zienn kiest voor Fooq

Zienn, een organisatie voor maatschappelijke opvang in Noord Nederland, wil in 2014 een gebouw realiseren voor het groepswonen van dak- en thuislozen in Leeuwarden. In totaal krijgt het nieuwbouwcomplex, ontworpen door TWA architecten, 52 verblijfplaatsen inclusief facilitaire voorzieningen. Om de ambities waar te kunnen maken, heeft Zienn gekozen voor de aanpak van Fooq.

Vooral de wijze van samenwerking en de integrale aanpak gaf Zienn de doorslag. Met een collegiale procesaanpak combineren we de zorgexpertise van Zienn met de vastgoedexpertise van Fooq.  Korte lijnen in de samenwerking ontstaan doordat het team van Fooq opereert vanuit het kantoor van Zienn.  Fooq zet naast projectmanagement ook haar ontwikkelexpertise en beleggersnetwerk in. 

Als het gaat om de ontwikkeling wordt het financieringvraagstuk gekoppeld aan een gezonde grond- en gebouwexploitatie. Met dit kader werken we de financieringsmogelijkheden uit. Net als alle andere zorgprojecten die nu ontwikkeld worden, is het rendabel krijgen van een project cruciaal. Hiervoor schakelt Fooq haar netwerk van investeerders in. Een rol die ons op het lijf geschreven is. 

Het realiseren van een duurzaam gebouwd complex eind 2014 is een ambitieuze maar realiseerbare opgave die Zienn zich ten doel heeft gesteld. Het zal het uiterste vergen van alle betrokken partijen. Fooq regisseert in een collegiale samenwerking met Zienn de ontwikkeling volgens een strakke de planning. Het samenspel met de gemeente Leeuwarden is hierin cruciaal, zij hebben met de tijdige levering van de locatie ‘Buitenschool’ zich geconformeerd aan deze planning. Al met al een ambitieuze, maar realistische uitdaging.

Deel dit artikel op:

Reacties

Het is niet mogelijk om te reageren.

Meer impressies van dit project

Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar.